Waar kunt u mij voor vragen?

Go to Gespreksleider | Dagvoorzitter | Moderator

Gespreksleider | Dagvoorzitter | Moderator

Ik word erg enthousiast van bijeenkomsten leiden. Ik vind het belangrijk om de sfeer te bewaken en energie los te krijgen door een uitdagend en interactief gesprek. Ruimte geven aan de aanwezige deelnemers is daarbij voor mij belangrijk. Het kan gaan om diverse typen bijeenkomsten: van het leiden van workshops tot dagvoorzitter bij symposia.

Go to Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Ik zet mijn kennis graag in voor het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. Ik zoek naar elementen die bijdragen aan het beter functioneren van de ruimte. De gebruiker staat daarbij centraal. Mijn rol kan bestaan uit projectleiding geven aan een ruimtelijke ontwikkeling, het vormgeven van een participatieproces of als adviseur voor bijvoorbeeld ruimtelijke visies.

Go to Adviseur Klimaatadaptatie.

Adviseur Klimaatadaptatie.

Klimaatverandering zie ik als één van de belangrijkste opgaven van deze tijd. Hoe zorgen we er samen voor dat de schade door wateroverlast, hitte en droogte beperkt blijft? Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat. Samen met bewoners en partijen kan met de juiste ingrepen veel worden bereikt. Mijn kracht ligt in het vormgeven van dit proces. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van een prettige en gezonde leefomgeving.

Met Oog voor Ruimte lever ik, Rik Zeeuwen, een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit doe ik als gespreksleider op bijeenkomsten in het ruimtelijk domein, als adviseur ruimtelijke ontwikkeling of als adviseur klimaatadaptatie. Oog voor Ruimte gaat over kansen zien en benutten maar ook over oog hebben voor ieders belang.