features

What makes the single-page WordPress theme unique.

Gespreksleider | Dagvoorzitter | Moderator

Ik word erg enthousiast van bijeenkomsten leiden. Ik vind het belangrijk om de sfeer te bewaken en energie los te krijgen door een uitdagend en interactief gesprek. Ruimte geven aan de aanwezige deelnemers is daarbij voor mij belangrijk. Het kan gaan om diverse typen bijeenkomsten: van het leiden van workshops tot dagvoorzitter bij symposia.

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Ik zet mijn kennis graag in voor het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. Ik zoek naar elementen die bijdragen aan het beter functioneren van de ruimte. De gebruiker staat daarbij centraal. Mijn rol kan bestaan uit projectleiding geven aan een ruimtelijke ontwikkeling, het vormgeven van een participatieproces of als adviseur voor bijvoorbeeld ruimtelijke visies.

Adviseur Klimaatadaptatie.

Klimaatverandering zie ik als één van de belangrijkste opgaven van deze tijd. Hoe zorgen we er samen voor dat de schade door wateroverlast, hitte en droogte beperkt blijft? Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat. Samen met bewoners en partijen kan met de juiste ingrepen veel worden bereikt. Mijn kracht ligt in het vormgeven van dit proces. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van een prettige en gezonde leefomgeving.

Met Oog voor Ruimte lever ik, Rik Zeeuwen, een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit doe ik als gespreksleider op bijeenkomsten in het ruimtelijk domein, als adviseur ruimtelijke ontwikkeling of als adviseur klimaatadaptatie. Oog voor Ruimte gaat over kansen zien en benutten maar ook over oog hebben voor ieders belang.

about

Use this section to showcase important details about your business.

Mijn achtergrond
Als hoofddocent Ruimtelijke Ontwikkeling bij hogeschool Saxion heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met groepen, coaching en het werken aan verschillende beroepsproducten. Mijn kennis ligt op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, visieontwikkeling, duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie, vitale binnensteden, leisure, gebiedsmarketing, branding, leefstijlen en woonbeleid. Ik vind het uitdagend om nieuwe dingen aan te pakken en uit te denken. Ik ben medebedenker van de opleiding Urban Studies, het stadsLAB en heb het uitstroomprofiel Klimaat en Management geïnitieerd. Naast mijn werkzaamheden bij de hogeschool was ik onder andere projectleider stedelijke vernieuwing bij een wooncorporatie. Verder heb ik voor de MUAD (Master of Urban and Area Development), in samenwerking met anderen, de masterclass ‘De agenda van de stad’ ontwikkeld en uitgevoerd.

YOUR SKILL #1

YOUR SKILL #2

YOUR SKILL #3

YOUR SKILL #4

Use these ribbons to display calls to action mid-page.

get in touch

Big and mobile-optimized contact form integrated. All fields are customizable.